Kỹ Năng Sống

Lời dẫn chương trình đại hội chi bộ

Lời dẫn chương trình đại hội chi bộ

 

Để chương trình đại hội chi bộ được diễn ra thành công tốt đẹp thì không thể thiếu được được một kịch bản cũng như lời dẫn chương trình đại hội chi bộ hay. VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết lời dẫn chương trình đại hội chi bộ để bạn đọc cùng tham khảo và tải về sử dụng làm lời dẫn chương trình đại hội chi bộ của mình.

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Đại hội Chi bộ 4, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022

I/- PHẦN NGHI THỨC

1/- Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca)

2/- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3/- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đảng viên

4/- Thông qua nội quy Đại hội

5/- Thông qua chương trình Đại hội

6/- Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội

7/- Giới thiệu Thư ký Đại hội

II/- PHẦN NỘI DUNG

1/- Phát biểu khai mạc Đại hội

2/- Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2020 – 2022.

3/- Thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

4/- Phần thảo luận

5/- Kết luận một số nội dung trọng tâm, các ý kiến thảo luận và các chỉ tiêu chủ yếu

6/- Phần bầu cử

7/- Mời phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy

8/- Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy

9/- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy

10/- Thông qua Nghị quyết Đại hội

11/- Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

12/- Ra mắt Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

III/- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1/- Đáp từ bế mạc

2/- Chào cờ bế mạc (Quốc ca, Quốc tế ca)

1. Ổn định tổ chức, chào cờ: Kính thưa các đồng chí Thưa toàn thể Đại hội

Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và Đại hội đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Nghiêm! chào cờ! chào – Quốc ca, Quốc tế ca.

(Hát xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội an toạ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa Đại hội.

Thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI. Thực hiện theo Hướng dẫn của huyện uỷ….. về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…. – 20….. Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ xã ….., của Chi bộ trường THCS.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 20…. Chi bộ trường THCS …. long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20…- 20…, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 20…– 20…. Đó chính là lý do của buổi làm việc hôm nay.

Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Về phía Nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu có đ/c Trần Trọng

Oanh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đông đủ các đ/c Đảng viên trong Chi bộ cũng về dự Đại hội ngày hôm nay. (vỗ tay).

3. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội.

Kính thưa các đồng chí Thưa toàn thể Đại hội

Sau đây tôi xin thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội;

* Về chương trình Đại hôi:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giớí thiệu đại biểu.

3. Thông qua chương trình, nội qui, qui chế Đại hội

4. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, giới thiệu Thư ký Đại hội.

5. Thông qua báo cáo chính trị Đại hội.

6. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy

7. Ý kiến tham luận, thảo luận.

8. Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

9. Bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 20…-20….

10. Bầu Bí Thư chi bộ.

11. Bầu phó bí thư chi bộ, ban chi uỷ.

12. Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

13. Thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội.

14. Bế mạc Đại hội

* Về Nội quy, quy chế Đại hội:

Tôi xin báo cáo trước đại hội như sau:

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung và chương trình Đại hội đảm bảo nguyên tắc Điều lệ, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ. Đại hội thống nhất quy chế làm việc như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 20…-20…; Quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20…-20….

2. Bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20…-20….

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

– Đại hội làm việc từ 13h30 ngày 24 tháng 04 năm 20…. đến khi kết thúc

– Địa điểm: Phòng hội đồng trường THCS …….

III. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

Trang phục: Chỉnh tề phù hợp phong cách nhà giáo

– Mỗi Đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung Đại hội.

– Đại biểu có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung của Đại hội để thực hiện trong quá trình công tác.

– Đại biểu có nhu cầu phát biểu tham luận phải được sự đồng ý của Đồng chí Chủ trì Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề cần thảo luận và phải đảm bảo thời gian (bài phát biểu không quá 05 phút). Các bài viết của đại biểu gửi về cho Đại hội thông qua Đoàn thư ký có giá trị như bài phát biểu tại Đại hội.

IV. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO – ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Đồng chí Chủ trì Đại hội điều hành các công việc của Đại hội .

Thư ký: ghi biên bản Đại hội, soạn thảo Nghị quyết của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu: có nhiệm vụ hướng dẫn các nguyên tắc, thể lệ bầu cử; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Nhiệm vụ của Chủ trì Đại hội, Thư ký, Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của Ban tổ chức Trung ương.

Vì sự thành công của Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc những nội dung trong quy chế này.

– Nếu Đại hội nhất trí xin cho biểu quyết về nội quy và quy chế của Đại hội

Đại biểu nào nhất trí với nội quy, quy chế Đại hội cho biểu quyết Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đại hội nhất trí %

4. Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội.

Kính thưa Đại hội ! Sau đây tôi xin giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.

Theo kết quả của Đại hội trù bị ngày 22 tháng 03 năm 20… thì đoàn Chủ tịch gồm có 3 đ/c:

1) Đ/c: Trần Trọng Oanh – Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường.

2) Đ/c: Hoàng Minh Đức – P. BT chi bộ.

3) Đ/c: Lê Thị Mai Trang – Chi ủy viên. Thư ký Đại hội:

1) Đ/c: Lê Thị Thủy- TK tường trình.

2) Đ/c: Phan Thị Thanh Nga- TK nghị quyết

Nếu Đại hội nhất trí một lần nữa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Đại hội đã thống nhất cao để BTC hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính mời đoàn Chủ tịch và thư ký lên làm việc và điều hành Đại hội.

5. Báo cáo chính trị Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c Trần Trọng Oanh – BTCB-HT nhà trường lên trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 20…-20… và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 20… -20…. Xin kính mời đồng chí.

6. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy

– Tiếp theo trân trọng kính mời đ/c Lê Thị Mai Trang- Chi ủy viên lên trình bày báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kì 20…-20…. Trân trọng kính mời đ/c

7. Ý kiến thảo luận, tham luận.

Kính thưa quý vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Đại hội chúng ta đã được nghe toàn văn báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 20…-20…, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 20….-20…. do đồng chí Trần Trọng Oanh trình bày trước Đại hội, sau đây Đại hội sẽ tiến hành thảo luận. Xin kính mời các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiến để làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại trong nhiệm kỳ qua và tham gia ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của chi bộ nhiệm kỳ tới, xin mời đại hội cho các ý kiến phát biểu, bổ sung.

Trước hết mời ý kiến thảo luận bằng văn bản.

* Để đóng góp thêm cho báo cáo chính trị, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c Nguyễn Văn Đông-TT tổ KHTN lên tham luận ý kiến về Xin mời đ/c.

Trân trọng cảm ơn đ/c

* Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mới đ/c đại diện tổ

KHXH lên tham luận ý kiến về……………………………………………………….

Xin mời đ/c.

Trân trọng cảm ơn đ/c

* Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mới đ/c đại diện tổ

VP lên tham luận ý kiến về……………………………………………………….

Xin mời đ/c.

Trân trọng cảm ơn đ/c

Vừa rồi là ý kiến tham luận của các đ/c đại diện các tổ trong nhà trường, bổ sung vào dự thảo, xin chúc các đ/c và gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc và mong các đ/c tiếp tục có những đóng góp cho chi bộ nhà trường ngày càng vững mạnh. Xin cám ơn các đ/c chí.

* Xin mời các ý kiện đóng góp khác.

– Nếu các đ/c có ý kiến bằng văn bản xin gửi về bàn thư kí

9. Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên

Kính thưa các vị đại biểu, Kính thưa Đại hội,

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ trường THCS ….. luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo Đảng uỷ xã, giúp cho chi bộ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đại hội rất vui mừng được đón đồng chí

……………………………………………………………………………………………………………

về dự và chỉ đạo Đại hội. Thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời đồng chí lên phát biểu chỉ đạo Đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

(Đại biểu phát biểu)

Đại hội vừa nghe ý kiến phát biểu của đ/c ………………………………………

………………………………………………………………………………………… Đ/c đã ghi nhận, cổ vũ, động viên những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp cần khắc phục, đồng thời nêu lên những vấn đề quan trọng, cấp thiết trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ năm học, trong công tác XD trường, công tác XD chi bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ 20…- 20…. Đại hội xin tiếp thu ý kiến đã phát biểu của đ/c. Xin bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ. Đại hội mong muốn trong thời gian tới Đ/c và BTV đảng ủy xã Cảnh Hóa thường xuyên quan tâm, chỉ đạo chi bộ nhà trường lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thay mặt Đại hội xin kính chúc đ/c và BTV luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.

10. Bầu Ban chi uỷ nhiệm kỳ 20…-20….

Kính thưa quý vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Nhiệm kì hoạt động chi bộ 20…-20… kết thúc, nhiệm vụ quan trọng của đại hội hôm nay là bầu ra Ban chi uỷ mới để điều hành hoạt động chi bộ nhiệm kì tiếp theo – nhiệm kì 20…-20…, để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường.

I. Phương hướng lựa chọn Chi ủy chi bộ nhiệm kì 20… – 20…:

Căn cứ tình hình đặc điểm của Chi bộ THCS ….., xuất phát từ yêu cầu tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì qua, đề nghị Đại hội xem xét quyết định phương hướng lựa chọn Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kì 20… – 20….cần đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu như sau:

1. Về quan điểm tư tưởng chỉ đạo:

– Cấp ủy chi bộ phải tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực uy tín, trách nhiệm; đoàn kết thống nhất về ý trí và hành động để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

– Chi ủy chi bộ được lựa chọn trên cơ sở tiêu chuẩn chất lượng là chính, có số lượng và cơ cấu hợp lí để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung toàn diện của chi bộ, nhất là trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

2. Về tiêu chuẩn Chi ủy viên:

Việc lựa chọn người để bầu vào Chi ủy phải căn cứ vào tiêu chuẩn cấp ủy viên đã được xác định rõ trong Chỉ thị 36–CT/ TW của Bộ chính trị, các quy định, hướng dẫn được cụ thể hóa như sau:

a. Về phẩm chất chính trị:

– Nhất trí cao với đường lối, quan điểm của Đảng, gương mẫu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, giải quyết tốt những vấn đề xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội bộ đoàn kết nhất trí cao và cơ quan, đơn vị không có những vụ việc tiêu cực, những vi phạm lớn gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Chống các biểu hiện bè cánh cơ hội, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái.

– Có ý thức tổ chức kỷ luận nghiêm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương trong Đảng, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng.

– Bản thân và gia đình (vợ, chồng, con) gương mẫu không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, làm sai chính sách, pháp luật, không tham nhũng và kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, được đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

b. Về trình độ, năng lực:

Có khả năng nắm bắt thực tiễn, có trình độ tham gia đóng góp trí tuệ vào các Nghị quyết của tập thể và khả năng tổ chức thực hiện có hiệu quả cao các Nghị quyết của Đảng. Có phong cách phương pháp dân chủ, khoa học,

nói đi đôi với làm và dám chịu trách nhiệm. Có đủ sức khỏe thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

II. Về số lượng và cơ cấu cấp ủy:

1. Số lượng:

Căn cứ quy định của Trung ương, Huyện ủy, Đảng uỷ và tình hình thực tế Chi bộ có số lượng đảng viên là 20 đồng chí.

Tại Đại hội trù bị ngày 22/4/… đã thống nhất

Đại hội bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 20…-20… cụ thể như sau: Số lượng Ban chấp hành chi bộ là 03 đồng chí;

Số lượng Ứng cử, đề cử BCH chi bộ 03 đồng chí ;

2. Cơ cấu chi ủy:

Dựa trên cơ sở lấy tiêu chuẩn theo quy định và tình hình nhiệm vụ của Chi bộ. Do đó Chi bộ đề cử danh sách các đồng chí sau:

Đại biểu nào nhất trí cho biểu quyết

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác. (ĐH nhất trí 100%)

* Dự kiến ban bầu cử:

1. Đ/c: Lê Ngọc Chí: trưởng ban

2. Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Sâm: Ban viên

3. Đ/c: Phạm Thị Lệ Hằng: Ban viên.

Đại biểu nào nhất trí cho biểu quyết

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác. (ĐH nhất trí 100%)

Kính mời ban bầu cử lên điều hành.

Đại hội chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo:

Đó là việc bầu Ban chi uỷ. Sau đây tôi xin giới thiệu và kính mời đ/c:………………………………………………. – trưởng ban bầu cử lên thông qua thể lệ bầu cử. Xin kính mời đ/c.

11. Bầu Bí Thư chi bộ.

Kính thưa Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 20…-20… gồm 03 đồng chí. 1) Đ/c…………………………………………………………………………………..

2) Đ/c………………………………………………………………………………….

3) Đ/c………………………………………………………………………………….

Sau đây Đại hội sẽ tiến hành bầu Bí thư chi bộ trong số các đồng chí chi uỷ viên. Xin mời tổ bầu cử tiếp tục lên làm việc.

12. Bầu phó bí thư chi bộ, ban chi uỷ.

Kính thưa Đại hội

Theo kết quả của tổ bầu cử, Đại hội đã bầu đ/c

…………………………………………….làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20… 20….

Theo Điều lệ Đảng và căn cứ vào số lượng Đảng viên trong Chi bộ chúng ta sẽ bầu ra 01 trong 02 đ/c còn lại làm Phó bí thư chi bộ. Sau đây Đại hội sẽ bầu phó bí thư chi bộ.

Xin mời tổ bầu cử tiếp tục lên làm việc.

13. BCH chi bộ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ

Kính thưa quý vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới – nhiêm kỳ 20…-20… gồm 03 đ/c.

1) Đ/c: . .- Bí thư chi bộ.

2) Đ/c … – Phó bí thư chi bộ.

3) Đ/c … – Chi uỷ viên.

Sau đây Đại hội xin kính mời Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.

– Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.

– Thay mặt Ban tổ chức xin kính chúc các đ/c trong Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới sức khoẻ, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong nhiệm kỳ mới.

14. Thông qua nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội.

Kính thưa các vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí………………………………. thư ký đại hội lên trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…. Xin kính mời đồng chí.

15. Bế mạc Đại hội

Kính thưa các đồng chí.

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội chi bộ trường THCS …… nhiệm kỳ 20….-20… đã tổ chức thành công tốt đẹp, sau đây xin mời đồng chí Trần Trọng Oanh – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên bế mạc Đại hội. Xin mời đồng chí.

16. Chào cờ.

Sau đây xin mời các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ.

NHIỆM KỲ ….. – …..

Đã đến giờ làm việc xin mời các đ/c đảng viên về dự đại hội tập trung vào hội trường để ĐH tiến hành làm việc.

Thông báo số lượng đại biểu dự ĐH

Tổng số ĐV trong chi bộ: 18 đ/c; MSH: 0 đ/c; chính thức: 18 đ/c; dự bị: 0 đ/c.

(Đề nghị các đ/c chuẩn bị thẻ đảng viên để biểu quyết các nội dung của đại hội)

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách và toàn thể Đại hội đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Tất cả chú ý: – Nghiêm!

– Chào cờ! chào

– Quốc ca, Quốc tế ca.

Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách và toàn thể Đại hội an toạ.

Kính thưa các đồng chí! Trong phiên họp trù bị ngày …/…./…. Chi bộ đã bầu đoàn chủ tịch gồm: 3 đồng chí:

1/ Đ/c: ……………………………………………………………………………………………………….

2/ Đ/c: ……………………………………………………………………………………………………….

3/ Đ/c: ……………………………………………………………………………………………………….

Thư ký là đồng chí:

Xin trân trọng kính mời Đoàn chủ tịch và ban thư ký lên làm việc.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, được phụ trách điều hành chương trình làm việc của đoàn chủ tịch, trước tiên cho phép tôi được gửi tới các vị đại biểu và toàn thể đại hội một lời chúc tốt đẹp nhất, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……. Thay mặt đoàn chủ tịch lên khai mạc đại hội. Xin trân trọng kính mời đ/c!
(Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa Đại hội!

Thi hành Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

Thực hiện chỉ thị số …….. ngày …./…./….. của Ban chính trị, Ban chấp hành trung ương; kế hoạch số ….. ngày …/…/… của Thành ủy Hà Nội; kế hoạch số ….. ngày …/…./…. của Huyện ủy …………….; kế hoạch số ……. ngày …./…./… của Đảng uỷ xã ……………… về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ….-….. Hòa chung không khí toàn đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng 87 năm ngày TL ĐCSVN và chuẩn bị đón xuân ………….. Hôm nay, được sự nhất trí của Đảng uỷ xã ………….., Chi bộ trường Tiểu học ……………. long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ …..-……., nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện NQ Chi bộ nhiệm kỳ ……-……… chỉ ra những việc đã làm được, những tồn tại thiếu sót trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ ……-…………, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo mọi phong trào của nhà trường và bầu đoàn đại biểu dự ĐH đảng bộ xã lần thứ …….).

Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu

* Về phía Ban thường vụ Đảng uỷ xã, tôi xin trân trọng giới thiệu có đ/c ………………….. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

* Về phía Chi bộ nhà trường: Xin nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng giới thiệu ……….. đ/c là đảng viên trong chi bộ đã về dự Đại hội hôm nay.

Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……………………… xã lên tặng hoa chúc mừng đại hội (đ/c ………….. lên nhận hoa)

Kính thưa đại hội!

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ………… – thay mặt đoàn chủ tịch lên trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ …..-………, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ……-……… Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Kính thưa đại hội!

Thưa các đồng chí!

Đại hội chúng ta đã được nghe toàn văn báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ …….-……, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ….-….. do đồng chí …………….. – thay mặt đoàn chủ tịch vừa trình bày trước Đại hội, sau đây đại hội sẽ tiến hành thảo luận. Xin kính mời các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiến để làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại trong nhiệm kỳ qua và tham gia ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của chi bộ nhiệm kỳ tới, xin mời đại hội cho các ý kiến phát biểu, bổ sung.

* Sau đây xin mời đ/c ………………….. lên có ý kiến phát biểu về vấn đề: “Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ – giáo viên” Xin mời đ/c.

Vừa rồi là ý kiến tham luận của đ/c …………………. về công tác chuyên môn trong nhà trường. Bởi muốn phong trào dạy và học của nhà trường phát triển tốt thì trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các đ/c CB – GV phải không ngừng được nâng cao.

* Xin mời các ý kiến đóng góp khác. Vâng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc mà chúng ta phải làm thường xuyên. Trong những năm qua chi bộ nhà trường đã và sẽ làm gì để thực hiện tốt cuộc vận động này. Sau đây xin mời đ/c ………………. lên phát biểu về vấn đề này. Xin mời đ/c.

Vừa rồi là ý kiến của đ/c ………… Xin cám ơn đ/c và mong đ/c tiếp tục có những đóng góp cho chi bộ nhà trường ngày càng vững mạnh.

* Xin mời các đ/c tiếp tục có ý kiến thảo luận.

Công tác phát triển Đảng cũng là nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ, sau đây xin mời đồng chí ………………. lên tham luận về công tác phát triển Đảng. Xin mời đ/c.

Chúng ta vừa được nghe ý kiến của đ/c ………………………….. về công tác phát triển đảng viên mới, chúng tôi sẽ nghiên cứu và bổ sung vào dự thảo, xin chúc đ/c và gia đình mạnh khoẻ. Xin cám ơn đ/c.

* Kính thưa đại hội! Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói: Phê bình và tự phê bình là một việc làm thường xuyên như việc rửa mặt hàng ngày. Theo lời Bác dạy Đảng ta đã chỉ đạo các cấp Đảng ủy và đảng viên phải thường xuyên phê bình và tự phê bình để đồng chí của mình tiến bộ trong công tác. Sau đây xin mời đ/c ……………………. lên phát biểu ý kiến về vấn đề phê bình và tự phê bình.

Kính thưa đại hội vừa qua chúng ta đã được nghe các ý kiến thảo luận đóng góp cho bản báo cáo và bổ sung cho bản phương hướng của nhiệm kỳ mới. Lúc này còn có đ/c nào có ý kiến phát biểu gì không ạ?

Nếu còn đ/c nào có ý kiến bằng văn bản nào khác thì xin gửi về cho ban thư ký đại hội, ý kiến đó có giá trị như những ý kiến đóng góp thảo luận tại đại hội. Xin cảm ơn các đ/c!

Kính thưa Đại hội!

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ trường Tiểu học …………………. luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ xã, giúp cho chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đại hội chi bộ rất vui mừng được đón đồng chí …………………………. xã thay mặt cho Ban thường vụ Đảng uỷ xã về dự và chỉ đạo Đại hội. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ………………….. lên phát biểu chỉ đạo Đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đại hội!

Nhiệm kì hoạt động chi bộ …….-…….. kết thúc, nhiệm vụ quan trọng của đại hội hôm nay là bầu ra BCH mới để điều hành hoạt động chi bộ nhiệm kì tiếp theo – nhiệm kì ……-……. Đại hội chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, một phần việc có tính chất quyết định sự thành công của chi bộ, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường. Đó là việc bầu BCH chi bộ. Thưa toàn thể Đại hội, tôi xin trình bày các tiêu chuẩn của Chi uỷ viên BCH như sau:

1. Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, có đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ tốt và lối sống lành mạnh trung thực.

2. Có kiến thức, năng lực công tác xã hội, khả năng vận động quần chúng và có khả năng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực mình phụ trách.

3. Có lòng nhiệt tình và trách nhiệm đối với công tác vận động quần chúng được đảng viên tín nhiệm.

Đề nghị đại hội lựa chọn và bầu các đ/c có đủ các tiêu chuẩn như trên vào BCH chi ủy mới.

Thưa các đ/c!

1. Về số lượng chi ủy: Căn cứ Điều lệ Đảng, căn cứ số lượng đảng viên của Chi bộ. Chi bộ trường ………………….. được bầu số lượng Ban chi ủy là 3 đ/c. Xin Đại hội cho biểu quyết về số lượng cấp ủy.

Đại biểu nào nhất trí số lượng cấp ủy là 3 đ/c cho biểu quyết.

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác

Đại hội nhất trí 100%

Xin cảm ơn các đồng chí.

2. Về nhân sự cụ thể,

a. Phần ứng cử: ……………………………………………………………………………………………..

b. Phần đề cử: ……………………………………………………………………………………………….

Qua kết quả của phiên đại hội trù bị ngày …/…./….., đã giới thiệu được các đ/c có tên sau vào BCH chi ủy nhiệm kỳ …..-……:

1. đ/c: …………………………………………………………………………………………………………..

2. đ/c: …………………………………………………………………………………………………………..

3. đ/c: …………………………………………………………………………………………………………..

4. đ/c: …………………………………………………………………………………………………………..

Như vậy Đại hội đã đề cử được 4 đ/c.

Đại biểu nào nhất trí cấp ủy là 4 đ/c trên cho biểu quyết.

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác

Đại hội nhất trí 100%

Xin cảm ơn các đồng chí.

Kính thưa đại hội! Thưa các đ/c! Qua đại hội trù bị đã bầu ra được Ban Kiểm phiếu, để tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư và phó Bí thư. Ban kiểm phiếu gồm các đ/c sau:

1: đ/c: ……………………………………………………………………………………………………..

2: đ/c: ……………………………………………………………………………………………………..

3: đ/c: ……………………………………………………………………………………………………..

Xin ý kiến đại hội. Nếu đại hội nhất trí xin cho biểu quyết………..

Sau đây, xin mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

(Có văn bản riêng)

* Bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ …..-…….

* Bầu Bí Thư chi bộ.

Kính thưa Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ ….-….. gồm 03 đồng chí.

1. Đ/c: …………………………………………………………………………………………………………

2. Đ/c: …………………………………………………………………………………………………………

3. Đ/c: …………………………………………………………………………………………………………

Sau đây Đại hội sẽ tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ trong số các đồng chí trong Ban chi uỷ. Đề nghị các đại biểu tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu.

Trước hết về nhân sự để bầu Bí thư chi bộ: đề nghị đại hội giới thiệu 1 Đ/c

Thưa Đại hội

Đại hội đã giới thiệu đồng chí …………………… vào danh sách để bầu cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới. Đồng chí nào nhất trí với danh sách đề cử trên, xin cho biểu quyết.

Như vậy Đại hội đã thống nhất chốt danh sách để bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới là đ/c ………… Sau đây xin mời Ban Kiểm phiếu tiếp tục làm việc.

* Bầu phó bí thư chi bộ.

Tiếp theo đại hội bầu phó bí thư

Đề nghị các đại hội tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu phó bí thư: 1 đ/c

Đại hội đã giới thiệu đồng chí…………….. vào danh sách để bầu cử Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới. Đồng chí nào nhất trí với danh sách đề cử trên, xin cho biểu quyết.

Như vậy Đại hội đã thống nhất chốt danh sách để bầu phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới là đ/c ………. Sau đây xin mời Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc.

BCH chi bộ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Sau đây xin trân trọng kính mời đ/c …………… chi bộ lên phát biểu

Sau đây xin mời đồng chí ……………… thư ký đại hội lên trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ….-…….. Xin mời đồng chí.

Biểu quyết thống nhất Nghị quyết

Kính thưa đại hội!

Đại hội đã nghe toàn văn dự thảo nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ …-……. do đồng chí thư ký đại hội trình bày. Sau đây xin ý kiến đại hội.

– Có đồng chí nào có ý kiến tham gia thêm không.

– Nếu các đồng chí đã nhất trí với dự thảo nghị quyết đã nêu, xin Đại hội cho biểu quyết.

– Có đồng chí nào có ý kiến khác không.

– Như vậy 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết. Đề nghị Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh

Kính thưa các đồng chí!

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội chi bộ trường …………………. nhiệm kỳ ….-…… đã thành công tốt đẹp. Đại hội vui mừng được đón đồng chí ………………………. xã thay mặt cho Ban thường vụ Đảng uỷ xã đã về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đ/c đảng viên cũng đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới …..-…….. của chi bộ như đã được nêu trong Nghị quyết của Đại hội vừa được thông qua. Đồng thời đại hội cũng đã bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

Có được kết quả tốt đẹp của Đại hội chính là sự quan tâm chỉ đạo của BTV Đảng uỷ xã, cùng sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí Cán bộ, Đảng viên trong chi bộ chúng ta.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể đại hội!

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới với rất nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn thách thức đang ở phía trước. Thay mặt cho chi uỷ chi bộ, tôi kêu gọi cán bộ, Đảng viên chi bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung công tác như Nghị quyết Đại hội đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần hoàn thành các mục tiêu về giáo dục và kinh tế xã hội của xã chúng ta.

Một lần nữa tôi xin được chúc các vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong chi bộ và gia đình các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc. Tôi xin trân trọng tuyên bố bế mạc đại hội chi bộ trường ……………………….. nhiệm kỳ …..-……. Xin cảm ơn các đồng chí.

Sau đây xin trân trọng kính mời các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ

 

shop hoa tươi bến tre, shop hoa tươi rạch giá, shop hoa tươi hà tĩnh

 xem thêm >> lẵng hoa sinh nhật đẹp,lẵng hoa khai trương, hoa chia buồn , điện hoa 24gio . shop hoa tươi hoa tươi

 

shop hoa tươi hồ thị kỷ

xem thêm >> shop hoa tươi quận 1 , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *