Thuốc bảo vệ thực vật sinh học dẫn được nhà nước khuyến khích sử dụng thay thế cho thuốc hóa học bởi ít độc hại hơn và an toàn cho môi trường cũng như sức khỏe con người. Trên thế giới, các nước đã chuyển dần hết sang nông nghiệp canh tác hữu cơ hoặc sinh học, nhưng ở nước ta vẫn còn tình trạng lạm dụng thuốc trừ sâu hóa học. Điều đó thật đang buồn!

Thay vì cuốc cỏ, dọn vệ sinh đồng ruộng như trước kia, thì giờ đây người nông dân hầu hết lạm dụng một lượng lớn thuốc diệt cỏ để tiêu diệt cỏ dại diều đó cũng đồng nghĩa với việc môi trường và chính bản thân của người nông dan sẽ bị ảnh hưởng bởi những tác hại của thuôc diệt cỏ.