Kỹ Năng Sống

Gửi Link Đánh Giá 5 Sao

Gửi Link Đánh Giá 5 Sao

Mình sẽ hướng dẫn và bạn làm những việc sau

1 Đánh Giá 5 sao  + Hình ảnh mình đưa  + Com mem hay giúp mình

2 Đánh giá xong mỗi cái , chụp hình đánh giá xong gửi riêng cho zalo mình ghi so 1 , so 2 theo thư tụ minh làm ( vi nhiều người nên tránh nhâm lẫn,( bạn cần ghi tên đánh giá của bạn ) và chụp khi làm xong

vd sau

 

3 đánh giá xong : gửi sô tài khoản vào nhóm, mình sẽ chuyên tiền công khai để moi nguời cùng happy

 

Lưu ý  Hình ảnh nhăn riêng zalo minh : 0933070122 để minh gửi riêng , mỗi ngươi 1 hinh nhé

ai không hiểu đọc lại kỹ hơn, hoặc nhăn zalo nhé

Link  Google map

chân thành cám ơn tất cả các bạn 

 

Danh Sách link Google map
1 https://g.page/r/CbjQ81QWH8ggEAE
2 https://g.page/r/CVwHNHxTOGJHEAE
3 https://g.page/r/CSLn4jz8fjV1EAE
4 https://g.page/r/CZLhzXNFiDkoEAE
5 https://g.page/r/CVeA05TmaoiYEAE
6 https://g.page/r/Cc-rN-YJPhaSEAE
7 https://g.page/r/CebwEPX56MNLEAE
8 https://g.page/r/CVJ1_DhKtaFREAE
9 https://g.page/r/CRMEYS2pBW11EAE
10 https://g.page/r/CelEziqiOZmcEAE
11 https://g.page/r/CZm08VVZuQS3EAE
12 https://g.page/r/Cc_HeMSLhAryEAE
13 https://g.page/r/CWBYmA5A_xsaEAE
14 https://g.page/r/CdH1u48_n253EAE
15 https://g.page/r/Cb9OTaAr1AGEEAE
16 https://g.page/r/CZZrrGefs7TAEAE
17 https://g.page/r/CWx19TajmkZrEAE
18 https://g.page/r/CbRLVeDkP-3vEAE
19 https://g.page/r/CZxW2uzMhxGXEAE
20 https://g.page/r/Cd6BdjkUfbD_EAE
21 https://g.page/r/Cb4YeWzmpHB7EAE
22 https://g.page/r/CaZgusFeslp3EAE
23 https://g.page/r/Cd35fWJpacuiEAE
24 https://g.page/r/CS1gEIYCQzT6EAE
25 https://g.page/r/CXA6hk8nt95fEAE
26 https://g.page/r/CQNGFYTMd9tZEAE
27 https://g.page/r/CVu9ezUPBR_bEAE
28 https://g.page/r/CWhtdzf0jDEdEAE
29 https://g.page/r/CdTErtQzk_RdEAE
30 https://g.page/r/Cd-o1OSSNZ9zEAE
31 https://g.page/r/CTHOHaUdRsalEAE
32 https://g.page/r/CdNij8Bcs8umEAE
33 https://g.page/r/CbxCtdL0dRTVEAE
34 https://g.page/r/CZ1aVtPljDyAEAE
35 https://g.page/r/CeA6td-XXIJHEAE
36 https://g.page/r/Cb6zolx5iNsJEAE
37 https://g.page/r/CYi5IiGHK7ENEAE
38 https://g.page/r/CbREkIwQTzLuEAE
39 https://g.page/r/CVctoZJm6lbhEAE
40 https://g.page/r/CTDB9NNzeeyTEAE
41 https://g.page/r/CR3iqTBQqqamEAE
42 https://g.page/r/CRLead4DgJA0EAE
43 https://g.page/r/CZXa4y11WRJhEAE
44 https://g.page/r/CW-bmx6Ucrm7EAE
45 https://g.page/r/CYYdBZaQDrl0EAE
46 https://g.page/r/Ca5hxXgCjgM2EAE
47 https://g.page/r/Ca5hxXgCjgM2EAE
48 https://g.page/r/CeUKj9m1rlnaEAE
49 https://g.page/r/CefkN37xmAdbEAE
50 https://g.page/r/CW3YVwhhLVjMEAE
51 https://g.page/r/CU_nkLMxSsbFEAE
52 https://g.page/r/CeTzMlopbubqEAE
53 https://g.page/r/CV9by8QDP1TmEAE
54 https://g.page/r/CcvW-0Ro0MpmEAE
55 https://g.page/r/Cc7KLnKmSgOHEAE
56 https://g.page/r/CTpImeW-VklYEAE
57 https://g.page/r/CVS8W4kUHt2zEAE
58 https://g.page/r/CYE6JfCRFotmEAE
59 https://g.page/r/CWRkVdzkJofaEAE
60 https://g.page/r/CVVAz6rjU95UEAE
61 https://g.page/r/Ce0dJc72Ihz4EAE
62 https://g.page/r/Cfh2ijNJCBY_EAE
63 https://g.page/r/Ca_YApHgYoHqEAE
64 https://g.page/r/CYK7BUYXbFFHEAE
65 https://g.page/r/Cf6-Mqtq52OTEAE
66 https://g.page/r/CV3u_SZ2kIkpEAE
67 https://g.page/r/CQKIxiwRHAF7EAE
68 https://g.page/r/CW66ZRBi1sL4EAE
69 https://g.page/r/CSypPT8x-PxQEAE
70 https://g.page/r/CdJMwx3FNxfUEAE
71 https://g.page/r/CaaNNnKlAAheEAE
72 https://g.page/r/CQ5H5Vk5uPiPEAE
73 https://g.page/r/CXfoYfpXWOfLEAE
74 https://g.page/r/CeuNb1x5WkWoEAE
75 https://g.page/r/CaEoD4zSMkXhEAE
76 https://g.page/r/CR3QdYkhBYIkEAE
77 https://g.page/r/CSElFPo63KDeEAE
78 https://g.page/r/Cd_hErHgNi3KEAE
79 https://g.page/r/CXClv1VWXqVVEAE
80 https://g.page/r/CXClv1VWXqVVEAE
81 https://g.page/r/CV1npgJny23QEAE
82 https://g.page/r/CTTHrbE3cYd4EAE
83 https://g.page/r/CbFULhn0byx4EAE
84 https://g.page/r/CbFULhn0byx4EAE
85 https://g.page/r/Cf7HS98Hp-GREAE
86 https://g.page/r/CeqFNwkkQSWtEAE
87 https://g.page/r/CaworB8fzEbiEAE
88 https://g.page/r/CdgvV3c2nIXjEAE
89 https://g.page/r/CcbtSpty2Xa3EAE
90 https://g.page/r/CS-anyzXun7kEAE
91 https://g.page/r/CdXK4aKYyWN3EAE
92 https://g.page/r/CXFWX6ato5VnEAE
93 https://g.page/r/CdAJGRubhTRWEAE
94 https://g.page/r/CYR1bJT6uTK-EAE
95 https://g.page/r/CXYD21Yi4Jn2EAE
96 https://g.page/r/CTJcr4SzAQT3EAE
97 https://g.page/r/CbGAZfwfe_MwEAE
98 https://g.page/r/CRkqfS8dAAL7EAE
99 https://goo.gl/maps/8KjkTUAdAgZkdm9G6
100 https://goo.gl/maps/LZbaZUhbXvy1JYDR8
101 https://goo.gl/maps/vvTLjo1yB3znAiuF8
102 https://goo.gl/maps/UqAtStVeV9q1AWWj7
103 https://goo.gl/maps/qQb7CrLvZxWEivKH6
104 https://goo.gl/maps/HcYpZe2so4mBbzyJA
105 https://goo.gl/maps/MkdEoGmg3NM9ap9s5
106 https://goo.gl/maps/zrb88YUhGxa9NfJa7
107 https://goo.gl/maps/Foh8iMhEPax6ULQ48
108 https://goo.gl/maps/W4Lh9JdgW3TPRcYL7
109 https://g.page/depkhongtuongcom?we
110 https://g.page/r/CdGoAe6yAhFBEAE
111 https://g.page/r/CSSfTuBEKLqKEAE
112 https://g.page/r/Caa8a_K1niSnEAE
113 https://g.page/r/CdONqjqPIp8vEAE
114 https://g.page/r/CYCA4Wn2sypPEAE
115 https://g.page/r/CV37EjDXTvKCEAE
116 https://g.page/r/Cdp8sSApsNJuEAE
117 https://g.page/shophoatuoidepquan9?share
118 https://g.page/r/CQvtp-IxdNPYEBA
119 https://g.page/r/CSLn4jz8fjV1EBA
120 https://goo.gl/maps/yuCLYyP3F7gu894E9

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *