Thông tin hay

quỹ đầu tư

quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư là gì, nó khác gì với việc bạn bỏ tiền mua cổ phiếu hay trái phiếu? Những lợi ích mà các quỹ đầu tư này đem lại cho mọi người? Có các quỹ đầu tư uy tín tại Việt Nam nào đáng để đầu tư? Tất cả sẽ có tại bài viết này, và việc còn lại là quyết định của bạn đối với những khoản đầu tư của chính bạn.

Nói một cách dễ hiểu, quỹđầu tư là một nguồn tiền trung gian thu hút tiền từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là tiền dư giả để đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và nhiều loại tài sản khác. Điểm đặc biệt là những khoản đầu tư đó đều được giám sát và quản lý của tổ chức quản lý quỹ, các cơ quan có thẩm quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *