Thông tin hay

mạng đấu thầu quốc gia

mạng đấu thầu quốc gia

Theo Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trên trình duyệt IE (Internet Explore) hiện nay có các thiết kế phụ thuộc vào công nghệ và cấu trúc cơ sở dữ liệu cũ của Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam nên hạn chế trong việc tìm kiếm thông tin, thiếu các tính năng tổng hợp số liệu…

Thời gian qua, sau khi nhận các ý kiến góp ý của chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu và những người sử dụng Hệ thống, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia đã triển khai nâng cấp Cổng portal mới, về cơ bản khắc phục dần được những nhược điểm nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *