preloader

Kịch bản Hội nghị Cán bộ công chức

 

Với tiêu chí tổ chức một Hội nghị Cán bộ công chức thành công tốt đẹp, VnDoc đã sưu tầm và gửi đến bạn đọc kịch bản chương trình rõ ràng, chi tiết nhất cho các Cán bộ công chức cùng tham khảo.

1. Chào cờ

Nghiêm…. Chào cờ chào…..

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

Kính thưa….

Thực hiện công văn số …… hướng dẫn Công đoàn cơ sở tiến hành Hội nghị cán bộ công chức năm …. . Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đọa cơ quan ….., hôm nay lãnh đạo và BCH Công Đoàn cơ quan ……… tổ chức Đại hội Cán bộ công chức năm ……….., nhằm kiểm điểm Nghị quyết Đại hội đề ra năm ……., xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm ……… và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ…….

Về dự Hội nghị, thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức………..

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội

Kính thưa Hội nghị!

Để Hội nghị thành công, Hội nghị cử Đoàn chủ tịch để điều hành Hội nghị.

Kính thưa Hội nghị, căn cứ thực tế cơ quan…. và hướng dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan…… được cử với số lượng là…. người. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị về số lượng.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý số lượng đoàn Chủ tịch Đại hội là ….. người đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Như vậy Đại hội đã nhất trí Đoàn chủ tịch Đại hội là 3 người. Đề nghị Hội nghị tiếp tục giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch.

Kính thưa Hội nghị, Ban tổ chức dự kiến các đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị.

BTC dự kiến các đại biểu sau tham gia Đoàn chủ tịch:

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

BTC xin ý kiến Hội nghị.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý danh sách Đoàn Chủ hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đại biểu.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Hội nghị.

Kính thưa Hội nghị!

Để ghi chép các diễn biến tại Hội nghị và giúp Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị thành công, Đoàn chủ tịch Hội nghị xin giới thiệu đồng chí ………………, làm thư ký Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin Hội nghị cho ý kiến.

4. Tiến hành Đại hội

Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ……………… lên khai mạc Hội nghị.

5. Đại hội nghe các báo cáo

Kính thưa…………………………

Năm ………, cơ quan được nhiều quan tâm của ……… Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức…. vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm…….

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ………………… lên đọc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm, phương hướng nhiệm vụ năm ………

Xin chân thành cám ơn đồng chí……… đã trình bày cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm ….. và phương hướng nhiệm vụ năm…….

Cám ơn Hội nghị đã chú ý theo dõi.

Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí………. lên báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm ……. và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học ………

Giải lao giữa giờ.

Kính thưa……………..

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm…… và hoàn thành tốt kế hoạch năm………., Đoàn chủ tịch Đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đại biểu tập trung suy nghĩ phát biểu tham luận bằng tinh thần trách nhiệm, bằng ý thức xây dựng góp phần làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Căn cứ vào từng chủ đề tham luận, nêu tóm tắt chủ đề và giới thiệu đại biểu lên tham luận.

Sau mỗi tham luận kết thúc, thay mặt đoàn chủ tịch tóm tắt tham luận ngắn gọn và cảm ơn.

Kính thưa Đại hội!

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu, ý kiến phát biểu của lãnh ……..

Giới thiệu đại biểu cấp trên lên phát biểu ý kiến.

Kính thưa Hội nghị!

Sau 2 năm hoạt động đến nay nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân đã hết, Để tiếp tục giám sát Nghị quyết Đại Hội và các hoạt động của ……., Hội nghị tiến hành kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ …….. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ……. tiếp tục điều hành kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ ………

Kính thưa Đại hội!

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu và kính mời đồng chí ………….. thay mặt Tổ thư ký Hội nghị lên thông qua những chỉ tiêu chính năm học …… và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Kính thưa Đại hội!

Hội nghị đã nghe những chỉ tiêu chính năm …… và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Hội nghị.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý với những chỉ tiêu chính năm …….. và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đoàn chủ tịch xin cám ơn sự thống nhất cao của Hội nghị, Hội nghị giao cho Lãnh đạo và BCH công đoàn, lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã thông qua.

Kính thưa Đại hội!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan ….. đã thành công rực rỡ. Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị chúng tôi xin chân thành cám ơn các vị khách quý, các đồng chí đã đến dự, chỉ đạo và đóng góp ý kiến cho Hội nghị làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin kính mời các quý khách và các đồng chí đứng dậy làm lễ bế mạc.

Phần làm việc của Ban tổ chức:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (đ/c …)

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học ……..

Hôm nay ngày 20 tháng 10 năm ……. BGH và BCH Công đoàn Trường ……….. tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học …, nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị đã đề ra năm học ………, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học ………

Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường để đưa ra những quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lí, chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nề nếp, kỉ cương nhà trường, cải tiến phương pháp dạy và học, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học …….

* Về tham dự Hội nghị có 33/36 cán bộ giáo viên (vắng 3 đ/c nghỉ thai sản)

2. Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn; (đ/c ……….)

– Kính thưa hội nghị

Để Hội nghị thành công, hội nghị sẽ bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành hội

nghị.

Căn cứ thực tế nhà trường và … dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch hội nghị CBCCVC trường được cử với số lượng là 03 người. Ban Tổ chức xin ý kiến hội nghị về số lượng.

Đại biểu nào đồng ý số lượng đoàn Chủ tịch là 3 người đề nghị cho biểu quyết. Như vậy Hội nghị đã nhất trí Đoàn chủ tịch là 03 người.

– Kính thưa hội nghị.

Căn cứ kết quả phiên họp trù bị, được hội nghị ủy quyền, Ban tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch hội nghị:

1. Đ/c ……………….. – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường

2. Đ/c ………….……..- Phó Bí Thư chi bộ – Phó Hiệu trưởng – CTCĐ

3. Đ/c ……………….. – Cấp ủy chi bộ – Trưởng ban thanh tra nhân dân

BTC xin ý kiến hội nghị. Đại biểu nào đồng ý danh sách Đoàn Chủ tịch đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đ/c.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành hội nghị.

———————

Phần làm việc của Đoàn chủ tịch

3. Chủ trì hội nghị cử thư ký Hội nghị:

– Kính thưa Hội nghị

Để ghi chép các diễn biến tại hội nghị và giúp Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị thành công, Đoàn chủ tịch xin giới thiệu đ/c ……….. và đ/c …………. – làm thư ký hội nghị. Đoàn chủ tịch xin hội nghị cho ý kiến.

Đại biểu nào đồng ý về số lượng và thành phần đoàn thư ký xin cho biểu quyết Xin cảm ơn hội nghị, xin mời 02 đ/c lên làm việc;

4. Thông báo nội dung, chương trình hội nghị:

Để giúp các đại biểu thuận lợi theo dõi tiến trình của hội nghị và chuẩn bị ý kiến sau đây tôi xin thông qua chương trình hội nghị

NỘI QUY HỘI NGHỊ

Để Hội nghị nghị cán bộ – CC viên chức Trường ….. năm học ……. tiến hành đúng nội dung, chương trình và thời gian đã được Hội nghị nhất trí thông qua, Đoàn chủ tịch yêu cầu các đ/c thực hiện đúng các quy định sau đây:

1. Phát huy tinh thần làm chủ tập thể, nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ – viên chức, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo, phương … nhiệm vụ của Nhà trường, quyết định những vấn đề có tính chiến lược tại Hội nghị. Những vấn đề mang tính sự vụ hoặc riêng lẻ của từng cá nhân, đơn vị đề nghị đại biểu gửi văn bản lên Chủ tịch đoàn để trả lời trực tiếp sau Hội nghị.

2. Thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, trung thực, thẳng thắn, khách quan, vô tư. Đại biểu nào muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay. Khi phát biểu phải đúng nội dung và cân nhắc không để trùng lặp với ý kiến đã phát biểu trước đó.

3. Đại biểu tham dự Hội nghị phải thực hiện nếp sống văn minh, không nói chuyện, không sử dụng điện thoại trong thời gian tham dự Hội nghị./.

TỔ CHỨC

1. Hiệu trưởng đọc báo cáo thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC,VC năm học ……., phương … nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học ……….

– Kính thưa đại hội:

Tiếp theo chương trình hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c Đặng Thị … – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày báo cáo việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBCCVC năm học …….. và phương … nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp và các chỉ tiêu của năm học ………… Xin trân trọng kính mời đ/c.

Xin chân thành cám ơn hội nghị đã chú ý theo dõi.

2. Sau đây xin tt kính mời đ/c …… …- bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường lên trình giải đáp, trả lời trước hội nghị.

4. Thảo luận

– Vừa rồi chúng ta đã được nghe báo cáo việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBCCVC năm học …… và phương … nhiệm vụ năm học ……., Để hội nghị phát huy được trí tuệ của tập thể , sau đây xin mời các đ/c góp ý vào bản báo cáo của nhà trường để đề ra những giải pháp cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học ……….

5. Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp; giải đáp thắc mắc, kiến nghị của CBGV-NV. 6. BTC thông qua hoặc bổ sung các nội quy, quy chế( nếu có).

7. Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân, kiểm tra và đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động năm học mới. (đ/c …… – Trưởng ban thanh tra nhân dân xây dựng báo cáo )

Tiếp theo chương trình, BTC xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……….. – Trưởng Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ ……………, báo cáo kết quả hoạt động thanh, kiểm tra và đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động năm học mới.

8.Chủ tịch công đoàn báo cáo về các phong trào thi đua và kết quả thi đua năm học ………; và phát động phong trào thi đua năm học ……….(tổ chức đăng kí thi đua đối với tập thể tổ, trường, cá nhân).

Được sự phân công của đoàn chủ tịch sau đây tôi xin thông qua

Báo cáo tóm tắt phong trào thi đua, kết quả khen thưởng của năm học …….

– Phát động phong trào thi đua hưởng ứng chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”;

9. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản và dự thảo Nghị quyết của hội nghị.

– Kính thưa hội nghị

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu và kính mời đ/c ………. thư ký hội nghị lên thông qua những chỉ tiêu chính năm học …………và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

10. Biểu quyết chỉ tiêu, và dự thảo nghị quyết hội nghị.

Kính thưa hội nghị

Hội nghị đã gần hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, đoàn chủ tịch xin ý kiến Biểu quyết các chỉ tiêu, dự thảo nghị quyết.

Kính thưa hội nghị

Hội nghị đã nghe những chỉ tiêu chính và Dự thảo Nghị quyết hội nghị CCVC năm học ……… . Đoàn chủ tịch xin ý kiến hội nghị.

Đại biểu nào đồng ý với những chỉ tiêu chính năm học ……… và Dự thảo Nghị quyết hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đoàn chủ tịch xin cám ơn sự thống nhất cao của hội nghị, và giao cho BGH&BCH công đoàn, lãnh đạo các đoàn thể trong trường thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị đã thông qua.

15. Tổng kết, bế mạc Hội nghị.( Đ/c …) Kính thưa hội nghị

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị CBCCVC Trường …….. năm học ……….. đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo do đoàn chủ tịch trình bày trước Hội nghị, hội nghị đã thảo luận dân chủ, công khai, đóng góp ý kiến, giải pháp và thống nhất các chỉ tiêu cơ bản trong năm học và thông qua nghị quyết của hội nghị;

Thay mặt đoàn chủ tịch chúng tôi xin chân thành cám ơn và kính chúc quý vị đại biểu, các đ/c sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.

Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……. …- bí thư chi bộ – hiệu trưởng nhà trường lên tuyên bố bế mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời đ/c

 

shop hoa tươi bến tre, shop hoa tươi rạch giá, shop hoa tươi hà tĩnh

 xem thêm >> lẵng hoa sinh nhật đẹp,lẵng hoa khai trương, hoa chia buồn , điện hoa 24gio . shop hoa tươi hoa tươi

 

shop hoa tươi hồ thị kỷ

xem thêm >> shop hoa tươi quận 1 , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

Posted in
#Kỹ Năng Sống

Post a comment

Your email address will not be published.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare