Thông tin hay

đấu thầu qua mạng

đấu thầu qua mạng

Hiện nay, có rất nhiều phương thức cũng như cách đấu thầu qua mạng khác nhau. Dưới đây là một số cách mà mọi người nên biết: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường. Theo quy định Mục 1 Chương II Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, dưới đây là các bước thực hiện đấu thầu qua mạng: Đầu tiên, bên mời thầu sẽ thực hiện việc lập E-HSMT bằng cách đăng nhập vào Hệ thống. Tiếp theo, hãy chọn mục “Hàng hóa” hoặc “Xây lắp” hay “Dịch vụ phi tư vấn” tương ứng để lập E-HSMT.

Sau khi lập xong, bên mời thầu có trách nhiệm in hồ sơ trình chủ đầu tư. Ngoài ra, họ còn có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt. Nói chung, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung E-HSMT trên hệ thống và bản mà chủ đầu tư phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *