Cây Trồng

Cách để Sửa chữa cửa lõi rỗng bị thủng

Cách để Sửa chữa cửa lõi rỗng bị thủng

Những tai nạn ngoài ý muốn vẫn thường xảy ra và đôi khi chúng khiến cho cửa nhà chúng ta bị thủng. Một cánh cửa lõi rỗng bị thủng có thể rất khó sửa, nhưng một khi bạn biết mình cần phải làm gì thì mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng. WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách làm điều đó.

 

 • Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 1

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/f2/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-1.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-1.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/f2/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-1.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  1
  Xem xét mức độ hư hại. Nếu lỗ thủng tương đối lớn, bạn sẽ phải tiến hành thêm vài bước để lấp đầy lỗ trước khi trám nó lại.
 • 2
  Làm sạch bề mặt.

  • Lột bỏ bất kỳ mẩu cửa nào còn dính hay bị “bong ra.”

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 2Bullet1

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/28/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet1.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet1.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/28/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet1.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  • Dùng giấy nhám đánh các cạnh bén.

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 2Bullet2

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/21/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet2.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet2.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/21/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet2.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  • Lau sạch bụi.

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 2Bullet3

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/3a/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet3.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/3a/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet3.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  • Làm sạch bề mặt bằng cồn hay chất tẩy rửa khác không để lại dư lượng.

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 2Bullet4

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/5e/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet4.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/5e/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet4.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Lột bỏ bất kỳ mẩu cửa nào còn dính hay bị “bong ra.”

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 2Bullet1

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/28/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet1.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet1.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/28/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet1.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Dùng giấy nhám đánh các cạnh bén.

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 2Bullet2

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/21/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet2.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet2.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/21/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet2.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Lau sạch bụi.

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 2Bullet3

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/3a/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet3.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/3a/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet3.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Làm sạch bề mặt bằng cồn hay chất tẩy rửa khác không để lại dư lượng.

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 2Bullet4

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/5e/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet4.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/5e/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet4.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-2Bullet4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • 3
  Lấp đầy bề mặt hư hại.

  • Nếu cánh cửa bị thủng là cửa lõi rỗng, tiến hành như sau:

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet1

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/b/b9/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet1.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet1.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/b/b9/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet1.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
   • Nhồi một nắm khăn giấy vào lỗ. Khăn giấy nên nằm vừa khuất bên dưới lỗ.

    Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet2

    {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/3e/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet2.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet2.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/3e/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet2.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
   • Xịt vật liệu cách nhiệt để lấp đầy lỗ.

    Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet3

    {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/28/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet3.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/28/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet3.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
   • Sau khi vật liệu khô, cắt bỏ những mẩu vật liệu thừa.

    Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet4

    {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/e/e1/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet4.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/e/e1/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet4.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
   • Tiến hành bước kế tiếp.

    Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet5

    {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/4/4b/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet5.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/4/4b/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet5.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  • Dùng dao sủi trám bề mặt lỗ thủng.

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet6

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/8/8b/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet6.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet6.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/8/8b/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet6.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
   • Vữa (Spackle) hoặc chất phục hồi nhựa đen ô tô (Bondo) có thể được dùng để trám đối với bề mặt hư hại nông. Chất phục hồi nhựa đen ô tô sau khi khô lại sẽ tạo nên một bề mặt vững chắc/cứng cáp hơn, đồng thời khô nhanh và ít bị lỗi hơn so với vữa.

    Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet7

    {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/f2/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet7.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet7.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/f2/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet7.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Nếu cánh cửa bị thủng là cửa lõi rỗng, tiến hành như sau:

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet1

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/b/b9/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet1.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet1.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/b/b9/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet1.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  • Nhồi một nắm khăn giấy vào lỗ. Khăn giấy nên nằm vừa khuất bên dưới lỗ.

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet2

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/3e/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet2.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet2.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/3e/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet2.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  • Xịt vật liệu cách nhiệt để lấp đầy lỗ.

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet3

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/28/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet3.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/28/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet3.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  • Sau khi vật liệu khô, cắt bỏ những mẩu vật liệu thừa.

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet4

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/e/e1/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet4.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/e/e1/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet4.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  • Tiến hành bước kế tiếp.

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet5

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/4/4b/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet5.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/4/4b/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet5.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Nhồi một nắm khăn giấy vào lỗ. Khăn giấy nên nằm vừa khuất bên dưới lỗ.

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet2

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/3e/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet2.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet2.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/3e/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet2.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Xịt vật liệu cách nhiệt để lấp đầy lỗ.

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet3

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/28/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet3.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/28/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet3.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Sau khi vật liệu khô, cắt bỏ những mẩu vật liệu thừa.

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet4

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/e/e1/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet4.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/e/e1/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet4.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Tiến hành bước kế tiếp.

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet5

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/4/4b/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet5.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/4/4b/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet5.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Dùng dao sủi trám bề mặt lỗ thủng.

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet6

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/8/8b/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet6.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet6.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/8/8b/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet6.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  • Vữa (Spackle) hoặc chất phục hồi nhựa đen ô tô (Bondo) có thể được dùng để trám đối với bề mặt hư hại nông. Chất phục hồi nhựa đen ô tô sau khi khô lại sẽ tạo nên một bề mặt vững chắc/cứng cáp hơn, đồng thời khô nhanh và ít bị lỗi hơn so với vữa.

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet7

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/f2/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet7.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet7.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/f2/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet7.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Vữa (Spackle) hoặc chất phục hồi nhựa đen ô tô (Bondo) có thể được dùng để trám đối với bề mặt hư hại nông. Chất phục hồi nhựa đen ô tô sau khi khô lại sẽ tạo nên một bề mặt vững chắc/cứng cáp hơn, đồng thời khô nhanh và ít bị lỗi hơn so với vữa.

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 3Bullet7

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/f2/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet7.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet7.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/f2/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet7.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-3Bullet7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 4

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/20/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-4.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/20/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-4.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  4
  Để cho thành phẩm được khô và ổn định.

  • Nếu cánh cửa có hoa văn, khi mọi thứ đã hoàn toàn khô ráo cũng là lúc bạn có thể tiến hành khắc những hoa văn bị thiếu một cách nhẹ nhàng lên bề mặt cửa.

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 4Bullet1

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/6/6c/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-4Bullet1.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-4Bullet1.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/6/6c/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-4Bullet1.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-4Bullet1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Nếu cánh cửa có hoa văn, khi mọi thứ đã hoàn toàn khô ráo cũng là lúc bạn có thể tiến hành khắc những hoa văn bị thiếu một cách nhẹ nhàng lên bề mặt cửa.

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 4Bullet1

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/6/6c/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-4Bullet1.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-4Bullet1.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/6/6c/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-4Bullet1.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-4Bullet1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 5

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/9/9f/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-5.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/9/9f/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-5.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  5
  Chà bề mặt bằng giấy nhám mịn.
 • Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 6

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/a/ab/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-6.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-6.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/a/ab/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-6.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  6
  Lau bề mặt cửa bằng vải sạch.
 • Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 7

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/e/e4/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/e/e4/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  7
  Thẩm định tình trạng. Đây là lúc để đánh giá xem liệu bạn có hài lòng với thành quả của mình hay không.

  • Trét thêm lớp vữa nữa (nếu muốn) để làm cho phần cửa vừa sửa trở nên bằng phẳng hơn.

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 7Bullet1

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/35/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet1.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet1.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/35/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet1.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  • Bạn có thể thêm nhiều hoa văn bằng cách sử dụng cạnh giấy nhám gấp lại (hoặc giấy nhám dạng khối).

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 7Bullet2

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/d/dd/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet2.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet2.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/d/dd/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet2.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  • Nếu bạn hài lòng với thành quả của mình, tiếp tục bước tiếp theo.

   Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 7Bullet3

   {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/cb/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet3.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/cb/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet3.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Trét thêm lớp vữa nữa (nếu muốn) để làm cho phần cửa vừa sửa trở nên bằng phẳng hơn.

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 7Bullet1

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/35/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet1.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet1.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/35/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet1.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Bạn có thể thêm nhiều hoa văn bằng cách sử dụng cạnh giấy nhám gấp lại (hoặc giấy nhám dạng khối).

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 7Bullet2

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/d/dd/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet2.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet2.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/d/dd/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet2.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Nếu bạn hài lòng với thành quả của mình, tiếp tục bước tiếp theo.

  Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 7Bullet3

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/cb/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet3.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/cb/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet3.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-7Bullet3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
 • Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 8

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/a/a6/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-8.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-8.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/a/a6/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-8.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  8
  Sơn lại bề mặt cửa vừa sửa.
 • Tiêu đề ảnh Repair a Damaged Hollow Core Door Step 9

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/7/77/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-9.jpg/v4-460px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-9.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/7/77/Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-9.jpg/v4-760px-Repair-a-Damaged-Hollow-Core-Door-Step-9.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  9
  Để cho sơn khô.
 • Giấy nhám – loại vừa đến mịn

 • Khăn giấy

 • Vải sạch

 • Cồn hay chất tẩy rửa tương tự

 • Dao sủi

 • Vữa (Spackle) hoặc chất phục hồi nhựa đen ô tô (Bondo)

 • Dụng cụ sơn

 • Bất kỳ dụng cụ hoặc vật dụng nào mà bạn cần để tạo nên hoa văn, nếu cần thiết

 • Dao đa dụng, nếu bạn dùng vật liệu phun cách nhiệt (không minh họa)

 • In
 • Gửi thư hâm mộ tới tác giả
 •  xem thêm >> hoa sinh nhật, hoa khai trương, hoa chia buồn , điện hoa 24gio . shop hoa tươi đặt hoa công nghệ 

  điên hoa 24gio  , hoa tươi đẹp không tưởnghoa tươi

   

  Những câu nói hayĐặt tên con ,Lời chúc sinh nhật

  xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

  Hãy Goi Ngay ( Hoa Đẹp Rẻ Sang ) Giao Miễn Phí  , Bạn Đang cần tìm shop hoa, hãy goi ngay shop nhé, nhận giao hoa tận nơi miễn phí, có hóa đơn vat, dịch vụ điện hoa chuyên nghiệp

  Mối Quan Hệ 

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *