Cây Trồng

Cách để Đo chiều dài x chiều rộng x chiều cao của kiện hàng

Cách để Đo chiều dài x chiều rộng x chiều cao của kiện hàng

Cho dù chọn dịch vụ vận chuyển nào, chi phí vận chuyển vẫn sẽ phụ thuộc vào chiều dài, chiều rộng và chiều cao của kiện hàng. Như vậy, biết được kích thước của kiện hàng bạn muốn vấn chuyển là vấn đề rất quan trọng.

 

 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 1

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/f0/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-1-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-1-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/f0/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-1-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-1-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  1
  Đo cạnh dài nhất của kiện hàng. Xác định cạnh dài nhất của kiện hàng, sau đó đo chiều dài của cạnh này bằng cách kéo thước đo từ đầu này đến đầu kia.

  • Làm tròn số đo thành số gần nhất theo đơn vị inch (khoảng 2,5 cm).
  • Số đo này chính là chiều dài của kiện hàng.
 • Làm tròn số đo thành số gần nhất theo đơn vị inch (khoảng 2,5 cm).
 • Số đo này chính là chiều dài của kiện hàng.
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 2

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/9/92/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-2-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-2-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/9/92/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-2-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-2-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  2
  Xác định chiều rộng của kiện hàng. Chiều rộng của thùng là cạnh ngắn hơn của mặt đáy hoặc mặt trên (mặt để mở ra) của thùng. Đo chiều dài của cạnh này bằng cách kéo thước do từ đầu này sang đầu kia.

  • Làm tròn số đo thành số gần nhất theo đơn vị inch (2,5 cm).
  • Ngay cả khi bạn nhầm lẫn giữa chiều cao và chiều rộng thì kết quả cuối cùng vẫn không ảnh hưởng gì. Cạnh duy nhất bạn phải xác định chính xác là chiều dài.
 • Làm tròn số đo thành số gần nhất theo đơn vị inch (2,5 cm).
 • Ngay cả khi bạn nhầm lẫn giữa chiều cao và chiều rộng thì kết quả cuối cùng vẫn không ảnh hưởng gì. Cạnh duy nhất bạn phải xác định chính xác là chiều dài.
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 3

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/6/60/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-3-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-3-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/6/60/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-3-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-3-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  3
  Đo chiều cao của thùng. Dùng thước đo để đo chiều đứng của thùng từ đầu này sang đầu kia. Đây chính là số đo chiều cao của thùng hàng.

  • Chiều cao sẽ là cạnh duy nhất bạn chưa đo tính đến thời điểm này.
  • Làm tròn số đo chiều cao theo đơn vị inch (2,5 cm).
 • Chiều cao sẽ là cạnh duy nhất bạn chưa đo tính đến thời điểm này.
 • Làm tròn số đo chiều cao theo đơn vị inch (2,5 cm).
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 4

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/58/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-4-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-4-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/58/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-4-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-4-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  4
  Nhân đôi số đo chiều rộng và chiều cao. Lấy chiều rộng nhân với hai. Và chiều cao cũng nhân với hai.

  • Hai phép tính này thực hiện riêng biệt, nhưng bạn sẽ cần chúng để tính toán chu vi cuối cùng.
  • Không nhân đôi chiều dài.
  • Ví dụ: nếu thùng hàng của bạn có chiều dài 12 inch (30,5 cm), chiều rộng là 4 inch (10 cm), và chiều cao là 6 inch (15,25 cm), bạn chỉ cần nhân đôi chiều rộng và chiều cao:
   • Hai lần chiều rộng: 4 * 2 = 8 inch (20 cm)
   • Hai lần chiều cao: 6 * 2 = 12 inch (30,5 cm)
 • Hai phép tính này thực hiện riêng biệt, nhưng bạn sẽ cần chúng để tính toán chu vi cuối cùng.
 • Không nhân đôi chiều dài.
 • Ví dụ: nếu thùng hàng của bạn có chiều dài 12 inch (30,5 cm), chiều rộng là 4 inch (10 cm), và chiều cao là 6 inch (15,25 cm), bạn chỉ cần nhân đôi chiều rộng và chiều cao:
  • Hai lần chiều rộng: 4 * 2 = 8 inch (20 cm)
  • Hai lần chiều cao: 6 * 2 = 12 inch (30,5 cm)
 • Hai lần chiều rộng: 4 * 2 = 8 inch (20 cm)
 • Hai lần chiều cao: 6 * 2 = 12 inch (30,5 cm)
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 5

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/9/9a/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-5-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-5-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/9/9a/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-5-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-5-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  5
  Cộng hai lần số đo chiều rộng và hai lần số đo chiều cao lại với nhau. Lấy hai lần chiều cao cộng với hai lần chiều rộng. Giá trị thu được chính là chu vi của thùng hàng.

  • Chu vi của thùng hàng thực chất là tổng độ dài bao quanh phần dày nhất của hộp.[1]
   X
   Nguồn nghiên cứu

  • Trong ví dụ trước, hai lần chiều rộng là 8 inch (20 cm) và hai lần chiều cao là 12 inch (30,5 cm). Như vậy, chu vi sẽ được tìm thấy bằng cách lấy hai số này cộng với nhau:
   • Chu vi: 8 + 12 = 20 inch (50,5 cm)
 • Chu vi của thùng hàng thực chất là tổng độ dài bao quanh phần dày nhất của hộp.[1]
  X
  Nguồn nghiên cứu

 • Trong ví dụ trước, hai lần chiều rộng là 8 inch (20 cm) và hai lần chiều cao là 12 inch (30,5 cm). Như vậy, chu vi sẽ được tìm thấy bằng cách lấy hai số này cộng với nhau:
  • Chu vi: 8 + 12 = 20 inch (50,5 cm)
 • Chu vi: 8 + 12 = 20 inch (50,5 cm)
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 6

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/6/6a/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-6-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-6-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/6/6a/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-6-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-6-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  6
  Tính tổng số đo chiều dài và chu vi. Khi vận chuyển thùng hàng, bạn có thể cần phải biết kích thước tổng thể của thùng hàng. Kích thước này có thể tìm được bằng cách lấy số đo chiều dài cộng với chu vi.

  • Trong ví dụ trước, chu vi của thùng hàng là 20 inch (50.5 cm) và số đo chiều dài là 12 inch (30.5 cm). Để tính kích thước tổng thể của thùng hàng, bạn cần lấy hai số này cộng với nhau:
   • Kích thước: 20 + 12 = 32 inch (80,5 cm).
 • Trong ví dụ trước, chu vi của thùng hàng là 20 inch (50.5 cm) và số đo chiều dài là 12 inch (30.5 cm). Để tính kích thước tổng thể của thùng hàng, bạn cần lấy hai số này cộng với nhau:
  • Kích thước: 20 + 12 = 32 inch (80,5 cm).
 • Kích thước: 20 + 12 = 32 inch (80,5 cm).
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 7

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/e/ee/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-7-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-7-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/e/ee/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-7-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-7-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  7
  Ghi lại số đo cuối cùng. Bạn phải có tất cả số đo cần thiết để gửi thùng hàng của bạn tại thời điểm này. Ghi lại từng số đo riêng biệt để bạn có thể cung cấp thông tin chính xác cho dịch vụ vận chuyển.

  • Bạn có thể được yêu cầu:
   • Đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao riêng biệt (L, W; H)
   • Số đo chiều dài và chu vi (L, 2W + 2H)
   • Tổng kích thước thùng hàng (L + 2W + 2H)
 • Bạn có thể được yêu cầu:
  • Đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao riêng biệt (L, W; H)
  • Số đo chiều dài và chu vi (L, 2W + 2H)
  • Tổng kích thước thùng hàng (L + 2W + 2H)
 • Đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao riêng biệt (L, W; H)
 • Số đo chiều dài và chu vi (L, 2W + 2H)
 • Tổng kích thước thùng hàng (L + 2W + 2H)
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 8

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/e/ec/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-8-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-8-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/e/ec/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-8-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-8-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  1
  Đo phần dài nhất của thùng hàng. Xác định cạnh nào của thùng hàng là dài nhất. Số đo này sẽ được sử dụng như số đo chiều dài.

  • Đo khoảng cách dài nhất từ đầu này sang đầu kia bằng thước đo. Chỉ đo dọc theo cạnh ngoài nếu cạnh ngoài là cạnh dài nhất. Nếu khoảng cách dài nhất nằm ở giữa các cạnh ngoài của thùng hàng, bạn cũng phải đo tại đó.
  • Làm tròn số đo chiều dài theo đơn vị inch (2,5 cm).
 • Đo khoảng cách dài nhất từ đầu này sang đầu kia bằng thước đo. Chỉ đo dọc theo cạnh ngoài nếu cạnh ngoài là cạnh dài nhất. Nếu khoảng cách dài nhất nằm ở giữa các cạnh ngoài của thùng hàng, bạn cũng phải đo tại đó.
 • Làm tròn số đo chiều dài theo đơn vị inch (2,5 cm).
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 9

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/cf/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-9-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-9-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/c/cf/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-9-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-9-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  2
  Đo phần rộng nhất của chiều rộng thùng hàng. Đặt thùng hàng xuống để chiều dài chạy song song với mặt bàn hoặc sàn. Mặt song song còn lại (ngắn hơn) là chiều rộng.

  • Xác định khoảng cách dài nhất dọc theo chiều rộng này. Khoảng cách dài nhất có thể một trong các cạnh ngoài của thùng hàng, nhưng cũng có thể nằm giữa các cạnh ngoài.
  • Đo phần rộng nhất của chiều rộng thùng hàng bằng thước đo. Làm tròn số đo theo đơn vị inch (2,5 cm).
 • Xác định khoảng cách dài nhất dọc theo chiều rộng này. Khoảng cách dài nhất có thể một trong các cạnh ngoài của thùng hàng, nhưng cũng có thể nằm giữa các cạnh ngoài.
 • Đo phần rộng nhất của chiều rộng thùng hàng bằng thước đo. Làm tròn số đo theo đơn vị inch (2,5 cm).
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 10

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/23/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-10-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-10-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/23/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-10-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-10-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  3
  Đo phần sâu nhất của chiều cao thùng hàng. Xác định cạnh nào chưa được đo. Cạnh này sẽ vuông góc với sàn hoặc mặt bàn. Đây chính là chiều cao của thùng.

  • Tìm điểm cao nhất. Đo từ điểm này xuống sàn hoặc mặt bàn, nơi đáy của thùng. Đừng đo dọc theo cạnh ngoài của chiều cao trừ khi cạnh ngoài là cao nhất.
  • Đo bằng thước đo và làm tròn số đo theo đơn vị inch (2,5 cm).
 • Tìm điểm cao nhất. Đo từ điểm này xuống sàn hoặc mặt bàn, nơi đáy của thùng. Đừng đo dọc theo cạnh ngoài của chiều cao trừ khi cạnh ngoài là cao nhất.
 • Đo bằng thước đo và làm tròn số đo theo đơn vị inch (2,5 cm).
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 11

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/a/a3/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-11-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-11-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/a/a3/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-11-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-11-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  4
  Xem thùng hàng này như thùng hình chữ nhật để tính. Để tính chu vi hoặc kích thước tổng thể của thùng, bạn cần áp dụng cách tính tương tự như cách tính số đo của thùng chữ nhật đúng quy cách ở trên.[2]
  X
  Nguồn nghiên cứu

  • Khi được yêu cầu đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao riêng biệt, bạn phải cung cấp từng số đo mà bạn vừa thực hiện.
  • Khi được yêu cầu đo chiều dài và chu vi, bạn phải cung cấp số đo chiều dài bạn vừa đo. Đối với chu vi, bạn chỉ cần lấy hai lần số đo chiều rộng cộng với hai lần số đo chiều cao.
   • Ví dụ: Thùng hàng có chiều dài = 6 inch (15 cm); Chiều rộng = 2 inch (5 cm); Chiều cao = 4 inch (10 cm)
   • Chu vi = (2 * 2 inch [5 cm]) + (2 * 4 inch [10 cm]) = 4 inch (10 cm) + 8 inch (20 cm) = 12 inch (30 cm)
  • Khi được hỏi về tổng đo tổng thể thùng hàng, bạn lấy chu vi cộng với chiều dài.
   • Ví dụ: Chu vi = 12 inch (30 cm); Chiều dài = 6 inch (15 cm)
   • Tổng kích thước = 12 inch (30 cm) + 6 inch (15 cm) = 18 inch (45 cm)
 • Khi được yêu cầu đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao riêng biệt, bạn phải cung cấp từng số đo mà bạn vừa thực hiện.
 • Khi được yêu cầu đo chiều dài và chu vi, bạn phải cung cấp số đo chiều dài bạn vừa đo. Đối với chu vi, bạn chỉ cần lấy hai lần số đo chiều rộng cộng với hai lần số đo chiều cao.
  • Ví dụ: Thùng hàng có chiều dài = 6 inch (15 cm); Chiều rộng = 2 inch (5 cm); Chiều cao = 4 inch (10 cm)
  • Chu vi = (2 * 2 inch [5 cm]) + (2 * 4 inch [10 cm]) = 4 inch (10 cm) + 8 inch (20 cm) = 12 inch (30 cm)
 • Ví dụ: Thùng hàng có chiều dài = 6 inch (15 cm); Chiều rộng = 2 inch (5 cm); Chiều cao = 4 inch (10 cm)
 • Chu vi = (2 * 2 inch [5 cm]) + (2 * 4 inch [10 cm]) = 4 inch (10 cm) + 8 inch (20 cm) = 12 inch (30 cm)
 • Khi được hỏi về tổng đo tổng thể thùng hàng, bạn lấy chu vi cộng với chiều dài.
  • Ví dụ: Chu vi = 12 inch (30 cm); Chiều dài = 6 inch (15 cm)
  • Tổng kích thước = 12 inch (30 cm) + 6 inch (15 cm) = 18 inch (45 cm)
 • Ví dụ: Chu vi = 12 inch (30 cm); Chiều dài = 6 inch (15 cm)
 • Tổng kích thước = 12 inch (30 cm) + 6 inch (15 cm) = 18 inch (45 cm)
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 12

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/a/ab/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-12-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-12-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/a/ab/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-12-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-12-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  1
  Đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Dùng thước đo để đo cả ba mặt của thùng hàng. Làm tròn các số đo theo đơn vị inch.

  • Khi tính trọng lượng, bạn sẽ không cần phân biệt chiều nào là chiều dài, chiều nào là chiều rộng, và chiều nào là chiều cao. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng cả ba bên đều được đo chính xác.
  • Đối với mỗi bên, dùng thước đo để đo từ cạnh này sang cạnh đối diện. Viết số đo của mỗi cạnh riêng biệt và làm tròn số đo theo đơn vị inch.
  • Lưu ý rằng phép tính trọng lượng này chỉ có thể được sử dụng với số đo có đơn vị đo lường theo inch, không áp cho số đo có đơn vị theo mét. (Để sử dụng cho số đo có đơn vị mét, bạn phải thay 166 thành 5000 để tính toán).
 • Khi tính trọng lượng, bạn sẽ không cần phân biệt chiều nào là chiều dài, chiều nào là chiều rộng, và chiều nào là chiều cao. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng cả ba bên đều được đo chính xác.
 • Đối với mỗi bên, dùng thước đo để đo từ cạnh này sang cạnh đối diện. Viết số đo của mỗi cạnh riêng biệt và làm tròn số đo theo đơn vị inch.
 • Lưu ý rằng phép tính trọng lượng này chỉ có thể được sử dụng với số đo có đơn vị đo lường theo inch, không áp cho số đo có đơn vị theo mét. (Để sử dụng cho số đo có đơn vị mét, bạn phải thay 166 thành 5000 để tính toán).
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 13

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/0/08/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-13-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-13-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/0/08/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-13-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-13-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  2
  Tính toán khối lựợng. Tính toán khối lượng của thùng hàng bằng cách lấy chiều dài nhân với chiều rộng và chiều cao.

  • Ví dụ: nếu bạn muốn gửi kiện hàng có chiều dài 12 inch, chiều rộng 8 inch và chiều cao 4 inch, bạn sẽ tính toán khối lượng bằng cách nhân cả ba số đo này lại với nhau:
   • Khối lượng = 12 inch * 8 inch * 4 inch = 384 inch khối
 • Ví dụ: nếu bạn muốn gửi kiện hàng có chiều dài 12 inch, chiều rộng 8 inch và chiều cao 4 inch, bạn sẽ tính toán khối lượng bằng cách nhân cả ba số đo này lại với nhau:
  • Khối lượng = 12 inch * 8 inch * 4 inch = 384 inch khối
 • Khối lượng = 12 inch * 8 inch * 4 inch = 384 inch khối
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 14

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/1/16/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-14-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-14-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/1/16/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-14-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-14-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  3
  Chia khối lượng cho 166. Đối với việc vận chuyển ở Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico, bạn cần chia khối lượng của kệ này này cho 166. Đối với vận chuyển quốc tế, hãy chia khối lượng cho 139.[3]
  X
  Nguồn nghiên cứu

  • Đối với thùng hàng có khối lượng 384 inch khối
   • Trọng lượng tại Mỹ = 384 inch khối / 166 = 2,31
   • Trọng lượng quốc tế = 384 inch khối / 139 = 2,76
 • Đối với thùng hàng có khối lượng 384 inch khối
  • Trọng lượng tại Mỹ = 384 inch khối / 166 = 2,31
  • Trọng lượng quốc tế = 384 inch khối / 139 = 2,76
 • Trọng lượng tại Mỹ = 384 inch khối / 166 = 2,31
 • Trọng lượng quốc tế = 384 inch khối / 139 = 2,76
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 15

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/30/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-15-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-15-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/30/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-15-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-15-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  4
  Lấy số trọng lượng thực tế. Sử dụng cân bưu chính để cân trọng lượng thật sự của kiện hàng.

  • Nếu không có cân bưu chính, bạn sẽ cần phải cân trọng lượng của thùng hàng tại văn phòng vận chuyển.
 • Nếu không có cân bưu chính, bạn sẽ cần phải cân trọng lượng của thùng hàng tại văn phòng vận chuyển.
 • Tiêu đề ảnh Measure the Length x Width x Height of Shipping Boxes Step 16

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/ff/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-16-Version-3.jpg/v4-460px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-16-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/ff/Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-16-Version-3.jpg/v4-760px-Measure-the-Length-x-Width-x-Height-of-Shipping-Boxes-Step-16-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:760,”bigHeight”:570,”licensing”:”<div class=”mw-parser-output”></div>”}
  5
  So sánh trọng lượng quy đổi theo thể tích với trọng lượng thực tế. Nếu trọng lượng quy đổi lớn hơn trọng lượng thực tế, dịch vụ vận chuyển có thể phải tính một khoản tiền lớn hơn mức phí cơ bản được quy định cho kích thước thùng hàng của bạn.

  • Trọng lượng quy đổi chỉ là ước tính chứ không phải là phép đo chính xác.
  • Khi kiện hàng khá nhẹ hoặc chỉ hơi nặng, giá vận chuyển sẽ thường dựa vào trọng lượng, chiều dài, chiều rộng và khối lượng. Các gói nặng bất thường sẽ cần phải được định giá dựa trên trọng lượng thực tế.
 • Trọng lượng quy đổi chỉ là ước tính chứ không phải là phép đo chính xác.
 • Khi kiện hàng khá nhẹ hoặc chỉ hơi nặng, giá vận chuyển sẽ thường dựa vào trọng lượng, chiều dài, chiều rộng và khối lượng. Các gói nặng bất thường sẽ cần phải được định giá dựa trên trọng lượng thực tế.
 • Mỗi dịch vụ vận chuyển có quy định giới hạn riêng của mình về kích thước và trọng lượng. Hãy kiểm tra với dịch vụ vận chuyển mà bạn định sử dụng để xác định bạn có thể dùng phương thức vận chuyển nào và chi phí vận chuyển sẽ là bao nhiêu.
 • Thước đo (thước kẻ, thước yat, thước dây)
 • Cân bưu chính (không bắt buộc)
 • http://pe.usps.com/businessmail101/mailcharacteristics/parcels.htm
 • http://www.ups.com/content/us/en/resources/prepare/oversize.html
 • http://images.fedex.com/us/services/pdf/packaging/GrlPkgGuidelines_fxcom.pdf
 • In
 • Gửi thư hâm mộ tới tác giả
 •  xem thêm >> hoa sinh nhật, hoa khai trương, hoa chia buồn , điện hoa 24gio . shop hoa tươi đặt hoa công nghệ 

  điên hoa 24gio  , hoa tươi đẹp không tưởnghoa tươi

   

  Những câu nói hayĐặt tên con ,Lời chúc sinh nhật

  xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

  Hãy Goi Ngay ( Hoa Đẹp Rẻ Sang ) Giao Miễn Phí  , Bạn Đang cần tìm shop hoa, hãy goi ngay shop nhé, nhận giao hoa tận nơi miễn phí, có hóa đơn vat, dịch vụ điện hoa chuyên nghiệp

  Mối Quan Hệ 

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *